Psychoterapia jest formą leczenia i rozwoju
Oferujemy specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną 
Nie pozostawaj sam z problemami.
Umów się na wizytę.
Prowadzimy:
- Psychoterapię indywidualną
- Poradnictwo psychologiczne
- Pomoc psychologiczną i mediację przed rozwodem
- Konsultacje i terapię parOśrodek Psychologiczny Persona istnieje od 2003 roku. Znajduje się w samym centrum, w Śródmieściu.

Powstanie Ośrodka Psychologicznego PERSONA zostało zainspirowane problematyką stresu traumatycznego. Tematyka stresu jest dość dobrze poznana i zbadana, stała się nawet „modna”. Natomiast problematyka stresu traumatycznego nadal jest mało znana w Polsce. Brakuje ośrodków udzielających profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom, które przeżyły zdarzenie traumatyczne. Przykładowe zdarzenia traumatyczne to: przemoc seksualna – gwałt, molestowanie seksualne, przemoc fizyczna, katastrofa, bycie świadkiem wydarzeń dotyczących innych, np. gwałtu, pobicia, porwania, przemocy domowej. Szybko jednak okazało się, że osoby zgłaszające się do ośrodka to osoby, które noszą bolesne wspomnienia z dzieciństwa w rodzinie alkoholowej, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Mają trudności w bliskich kontaktach z innymi ludźmi, w odnalezieniu się w roli rodzica czy małżonka, gdyż małżeństwo kojarzy im się z krzywdzeniem. Często osoby te mają poczucie niższości i niekompetencji, choć są dobrze wykształcone, znają języki.

Mają dużo obaw – przed utratą, odrzuceniem, przeżywaniem uczuć, utratą kontroli, konfliktem, utratą siebie w bliskich, intymnych związkach. Maja trudności w doprowadzaniu rozpoczętych aktywności do końca, w uzyskiwaniu zadowolenia z siebie oraz wiele różnych tendencji, na przykład uporczywe poszukiwanie aprobaty, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie, łącznie z tymi do nałogów i schorzeń psychosomatycznych. Zatem naszą wiedzę, doświadczenie i serce oferujemy tym, którzy maja wszelkie obiektywne powody do tego, aby się cieszyć życiem a jednak nie potrafią doznawać radości życia. Z nie mniejszą radością, niesiemy pomoc i wsparcie tym, którzy zostali dotknięci zdradą, rozwodem czy samotnym rodzicielstwem oraz tym, którzy borykają się z lękiem przed sytuacjami, ludźmi czy chorobami i śmiercią. Nie zapominamy także o tych, których problemy związane są, min. z, adaptacją do zmian życiowych, czy dojrzewaniem oraz o dzieciach. Niesiemy pomoc rodzicom, których dzieci mają różnego typu trudności czy lęki. Szczególnie zapraszamy rodziców i dzieci, którzy borykają się z uciążliwym problemem wtórnego moczenia się. Pracujemy w oparciu o sposób myślenia nurtu integracyjnego oraz postawę akceptacji, zrozumienia i empatii. Stosujemy techniki i procedury terapii poznawczej. Wykorzystujemy także elementy pracy z nieświadomością, ciałem i snami. Korzystamy też z terapii EMDR – dynamicznie rozwijającego się (od 1990 roku) podejścia integratywnego. EMDR jest rekomendowanym podejściem psychoterapeutycznym w leczeniu traumy przez American Psychiatric Association, dynamicznie rozwija się w Europie a od niedawna również w Polsce. Technika ta pozwala w stosunkowo szybkim czasie poradzić sobie z niedawnymi i nagłymi urazami psychicznymi takimi jak:

Technika EMDR jest również skutecznym narzędziem wspomagającym proces długoterminowej psychoterapii

W naszym ośrodku terapię EMDR prowadzi
mgr Teresa Wardzyńska