Psychoterapia jest formą leczenia i rozwoju
Oferujemy specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną 
Nie pozostawaj sam z problemami.
Umów się na wizytę.
Prowadzimy:
- Psychoterapię indywidualną
- Poradnictwo psychologiczne
- Pomoc psychologiczną i mediację przed rozwodem
- Konsultacje i terapię parZespół tworzą psycholodzy – dyplomowani  psychoterapeuci, posiadający certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii oraz europejski EAP- zatwierdzony jednocześnie  przez Polską Federację Psychoterapii i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dwie organizacje oficjalnie reprezentujące Polskę w European Association for Psychotherapy).

Jesteśmy członkami Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i innych uznanych towarzystw polskich i europejskich. Nieustannie dbamy o rozwój zawodowy poprzez udział w różnorodnych warsztatach i konferencjach organizowanych przez wiodące profesjonalne organizacje zajmujące się podwyższaniem kwalifikacji psychoterapeutów, min.  Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym. W trosce o najwyższe dobro pacjentów, pracujemy pod stałą superwizją.  

Psychoterapeuci

mgr Teresa Wardzyńska

Teresa Wardzyńska

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiej Federacji Psychoterapii  nr 26 (przedstawiciela Polski w EAP), europejski  wydany przez European Association for Psychotherapy i światowy certyfikat psychoterapeuty wydany przez  The World Council for Psychotherapy orazEuropejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym – ESTSS General Certificate in Psychotraumatology.

Założycielka Ośrodka Persona. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Podyplomowego Studium Terapii Poznawczej, Oxford Cognitive Therapy Centre i CTPB. Ukończyła również czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się też w metodach leczenia osób z PTSD oraz technikach pracy Gestalt z ciałem i snami. Ukończyła szkolenie w zakresie nowoczesnej  psychoterapii integracyjnej metodą EMDR, czyli przetwarzania traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej. Zmiany zachodzące w mózgu podczas sesji EMDR porównywalne są do procesu zachodzącego podczas fazy REM we śnie.\

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową DDA – osób borykających się z problemami emocjonalnymi, którzy wychowywali się w rodzinie, gdzie nadużywano alkoholu lub była przemoc czy nadmierna surowość a także psychoterapię zaburzeń lękowych, osobowości, depresji, nerwic, zespołu stresu pourazowego (PTSD). Pracuje też z osobami po traumie przemocy seksualnej. Zajmuje się również problemami emocjonalnymi związanymi ze zdradą i porzuceniem. Pracuje pod stałą superwizją. Prowadziła warsztaty psychologiczne dla studentów SWPS i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmowała się także doradztwem psychologicznym w ramach programu Phare 2001 dla woj. mazowieckiego. Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Hobby – urządzanie ogrodów i wnętrz. Lubi jazdę samochodem i rowerem. Miłośniczka róż, drewna, kamieni i tańca.

kontakt: 0501 102 588, twardzynska@persona-osrodek.com

mgr Lidia Magadzia


Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii nr 17 (przedstawiciela Polski w EAP) oraz europejski certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz wiele szkoleń z zakresu psychoterapii m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ośrodkach Synapsis, Rasztów oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych -DDA, lęki, depresje, zaburzenia odżywiania. Zajmuje się również terapią par. Pracuje z parami borykającymi się z problemami braku satysfakcji czy zdrady. Pomaga rodzinom przeżywającym niepokój z powodu trudnych zachowań dzieci, ich lęków, moczenia. Szczególne miejsce w jej pracy zajmują konflikty rodzinne, międzypokoleniowe, także między dorosłymi dziećmi a ich rodzicami oraz problemy osobiste z tego wynikające. Pomaga w dojściu do równowagi osobom po traumie poaborcyjnej, powypadkowej, stracie bliskiej osoby. Pracuje pod stałą superwizją. Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP, polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Prowadziła też warsztaty dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lubi dobre książki, kino, morze i spacery.

kontakt:   0603 293 308

mgr Beata Cander


Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w zakresie psychoterapii. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej organizowanych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Absolwentka 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi przede wszystkim psychoterapię indywidualną stosując metody podejścia integracyjnego. Zajmuje się problemami DDA (brak poczucia bezpieczeństwa, zaniżona samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych, intensywne przeżywanie lęku, smutku lub gniewu, obniżony nastrój), zaburzeniami osobowości, kłopotami ze zdrowiem o podłożu psychicznym. Prowadzi również terapię par oraz poradnictwo dla rodziców. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lubi wyjazdy za miasto, muzykę, książki i filmy.

kontakt:  0600 567 711  

 Z końcem czerwca 2014 roku mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska zakończyła długoletnią współpracę z Ośrodkiem Psychologicznym Persona. Obecnie prowadzi  praktykę w Gdyni.

Polecamy potrzebującym pomocy z rejonu Wybrzeża

kontakt: 0603 395 742 www.pro-anima.pl

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska


Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii nr 10 (przedstawiciela Polski w EAP) oraz europejski  certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy.Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii afiliowanej przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się między innymi w zakresie techniki psychodramy, Racjonalnej Terapii Zachowania, pracy ze snami w ujęciu Gestalt, diagnozy dzieci molestowanych seksualnie oraz psychoprofilaktyki. Ukończyła szkolenie w zakresie nowoczesnej  psychoterapii integracyjnej metodą EMDR, czyli przetwarzania traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików, ofiar przemocy oraz osób z syndromem stresu pourazowego (PTSD). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową , zajmowała się także interwencją kryzysową, organizowaniem i prowadzeniem grup wsparcia dla samotnych matek i ojców oraz poradnictwem i diagnostyką psychologiczną. Pracuje pod stałą superwizją. Od 1999 roku pracownik etatowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W Warszawie oraz w Oddziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie prowadzi ćwiczenia z zakresu psychologii klinicznej, treningi integracyjne i wykłady specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej i dysfunkcji systemu rodzinnego. Lubi dobre kino i literaturę, kocha górskie wycieczki oraz koty. Pomoc ludziom jest jej wielką pasją.