+48 22 825 25 55 lub +48 501 102 588

Oferta

Oferujemy specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną. Psychoterapia jest formą leczenia, ale też rozwoju. Może być drogą do lepszego rozumienia siebie, pozbycia się cierpienia, lęków i blokad, pozytywnego rozwiązania kryzysu czy przywrócenia radości i poczucia sensu. Może być drogą do odnalezienia swojego szczęścia...

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży #Oferujemy niższą opłatę u psychoterapeutów w trakcie szkolenia#
  • pomoc psychologiczna i mediacje przed rozwodem
  • pomoc psychologiczna w podwyższaniu kompetencji rodzicielskich
  • konsultacje i terapia par
  • pomoc psychologiczna on-line przez Skype
  • superwizja

Ofertę on-line kierujemy przede wszystkim do osób, które nie mogą w swoim otoczeniu skorzystać z takiej pomocy:

  • osób mających trudność z poruszaniem się,
  • przebywających za granicą lub często podróżujących
  • osób niepełnosprawnych fizycznie lub mających problem z wyjściem z domu

Na początku proponujemy 2-3 spotkania konsultacyjne. Spotkania te mają na celu rozpoznanie problemów i trudności osoby zgłaszającej się oraz ustalenie celów pracy terapeutycznej. W czasie konsultacji szczegółowo omawia się też zasady współpracy dotyczące miejsca i częstotliwości spotkań (zwykle raz w tygodniu o stałej porze), płatności, odwoływania spotkań, sposobu kontaktu.

Wszystkie informacje przekazywane przez osobę zgłaszającą się są poufne. Spotkania konsultacyjne mają też na celu ustalenie, czy właśnie psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy, czy też konieczna jest na przykład konsultacja innego specjalisty (neurolog, psychiatra, terapeuta par). 

Ponadto oferujemy superwizję dla profesjonalistów prowadzących psychoterapię indywidualną. Superwizję prowadzi mgr Teresa Wardzyńska - superwizor aplikant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Superwizja jest formą szkolenia i doskonalenia zawodowego praktykujących psychoterapeutów. Jest też przejawem dbałości o jakość prowadzonej psychoterapii. W czasie superwizji omawiane są procesy zachodzące w procesie terapii, ich dynamika oraz trudności czy przeszkody w relacji terapeutycznej. Spotkania służą lepszemu zrozumieniu danego procesu, są wskazówką i inspiracją do pracy.


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dniem 25 maja 2018 roku, obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak Państwa dane osobowe będą wykorzystywane, jest firma Ośrodek Psychologiczny Persona reprezentowaną przez Teresę Wardzyńską. Celem zarejestrowania wizyty przetwarzam takie Państwa osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy.Ze względów rachunkowych (lub podatkowych), jeśli określają to przepisy prawa, mogę wymagać podania innych danych niezbędnych do wystawienia faktury (takich jak miejsce zamieszkania czy NIP). W przypadku wystawienia faktury Państwa dane osobowe udostępniam w niezbędnym zakresie księgowości firmy. Nie udostępniam Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom i wszystkie Państwa dane i uzyskane od Państwa informacje objęte są tajemnicą zawodową.