+48 22 825 25 55 lub +48 501 102 588

Psychoterapeuci

Zespół tworzą psycholodzy – dyplomowani  psychoterapeuci, posiadający certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii oraz europejski EAP - zatwierdzony jednocześnie  przez Polską Federację Psychoterapii i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dwie organizacje oficjalnie reprezentujące Polskę w European Association for Psychotherapy).

Jesteśmy członkami Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i innych uznanych towarzystw polskich i europejskich. Nieustannie dbamy o rozwój zawodowy poprzez udział w różnorodnych warsztatach i konferencjach organizowanych przez wiodące profesjonalne organizacje zajmujące się podwyższaniem kwalifikacji psychoterapeutów, m.in. Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

W trosce o najwyższe dobro pacjentów, pracujemy pod stałą superwizją.

mgr Teresa Wardzyńska

mgr Teresa Wardzyńska

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym, superwizor - aplikant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiej Federacji Psychoterapii  nr 26 (przedstawiciela Polski w EAP), europejski  wydany przez European Association for Psychotherapy i światowy certyfikat psychoterapeuty wydany przez  The World Council for Psychotherapy oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym – ESTSS General Certificate in Psychotraumatology.

Założycielka Ośrodka Persona. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Podyplomowego Studium Terapii Poznawczej, Oxford Cognitive Therapy Centre i CTPB. Ukończyła również czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto odbyła liczne szkolenia z terapii traumy organizowane przez polskie i europejskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym, w tym w zakresie psychoterapii metodą EMDR, czyli przetwarzania traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej. Ukończyła też wiele dodatkowych szkoleń  organizowanych przez Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz warsztaty pracy Gestalt z ciałem i snami (Edinburgh Gestalt Institute, organizowane przez ośrodki Synapsis i Pratir). Odbyła też szkolenie z genogramu jako metody pracy terapeutycznej organizowane przez Intra oraz szkolenie z seksuologii wieku rozwojowego (Wiesław Sokoluk).

Prowadzi psychoterapię indywidualną zaburzeń lękowych, osobowości, depresji, nerwic, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie nadużywano alkoholu, była przemoc lub nadmierna surowość. Pracuje też z osobami po traumie przemocy seksualnej. Zajmuje się również trudnosciami emocjonalnymi dotyczącymi bycia w bliskich relacjach i związkach. 

Prowadziła warsztaty psychologiczne dla studentów SWPS i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmowała się także doradztwem psychologicznym w ramach programu Phare 2001 dla woj. mazowieckiego. Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Hobby – urządzanie ogrodów i wnętrz. Lubi podróże, jazdę samochodem i rowerem. Miłośniczka róż, drewna, kamieni i tańca.

Kontakt: +48 501 102 588, twardzynska@persona-osrodek.com

mgr Lidia Magadzia

mgr Lidia Magadzia

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii nr 17 (przedstawiciela Polski w EAP) oraz europejski certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz wiele szkoleń z zakresu psychoterapii m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ośrodkach Synapsis, Rasztów oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych - DDA, lęki, depresje, zaburzenia odżywiania. Zajmuje się również terapią par. Pracuje z parami borykającymi się z problemami braku satysfakcji czy zdrady. Pomaga rodzinom przeżywającym niepokój z powodu trudnych zachowań dzieci, ich lęków, moczenia. Pracuje też z młodzieżą, zajmuje się problemami wieku adolecsencji. Szczególne miejsce w jej pracy zajmują konflikty rodzinne, międzypokoleniowe, także między dorosłymi dziećmi a ich rodzicami oraz problemy osobiste z tego wynikające. Pomaga w dojściu do równowagi osobom po traumie poaborcyjnej, powypadkowej, stracie bliskiej osoby. Pracuje pod stałą superwizją.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP, polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Prowadziła też warsztaty dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lubi dobre książki, kino, morze i spacery.

Kontakt: +48 603 293 308

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

Z końcem czerwca 2014 roku mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska zakończyła długoletnią praktykę w Ośrodku Psychologicznym Persona, ale nadal współpracuje. Obecnie prowadzi  praktykę w Gdyni.

Polecamy potrzebującym pomocy z rejonu Wybrzeża.

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii nr 10 (przedstawiciela Polski w EAP) oraz europejski  certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii afiliowanej przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się między innymi w zakresie techniki psychodramy, Racjonalnej Terapii Zachowania, pracy ze snami w ujęciu Gestalt, diagnozy dzieci molestowanych seksualnie oraz psychoprofilaktyki. Ukończyła szkolenie w zakresie nowoczesnej  psychoterapii integracyjnej metodą EMDR, czyli przetwarzania traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików, ofiar przemocy oraz osób z syndromem stresu pourazowego (PTSD). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową , zajmowała się także interwencją kryzysową, organizowaniem i prowadzeniem grup wsparcia dla samotnych matek i ojców oraz poradnictwem i diagnostyką psychologiczną. Pracuje pod stałą superwizją. Od 1999 roku pracownik etatowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W Warszawie oraz w Oddziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie prowadzi ćwiczenia z zakresu psychologii klinicznej, treningi integracyjne i wykłady specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej i dysfunkcji systemu rodzinnego. Lubi dobre kino i literaturę, kocha górskie wycieczki oraz koty. Pomoc ludziom jest jej wielką pasją.

Kontakt: +48 603 395 742, www.pro-anima.pl