+48 22 825 25 55 lub +48 501 102 588

Psychoterapeuci

Zespół tworzą psycholodzy – dyplomowani  psychoterapeuci, posiadający certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii oraz europejski EAP - zatwierdzony jednocześnie  przez Polską Federację Psychoterapii i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dwie organizacje oficjalnie reprezentujące Polskę w European Association for Psychotherapy).

Jesteśmy członkami Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Nieustannie dbamy o rozwój zawodowy poprzez udział w różnorodnych warsztatach i konferencjach organizowanych przez wiodące profesjonalne organizacje zajmujące się podwyższaniem kwalifikacji psychoterapeutów, m.in. Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

W trosce o najwyższe dobro pacjentów, pracujemy pod stałą superwizją.

mgr Teresa Wardzyńska

mgr Teresa Wardzyńska

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym, superwizor - aplikant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiej Federacji Psychoterapii  nr 26 (przedstawiciela Polski w EAP), europejski ECP wydany przez European Association for Psychotherapy i światowy certyfikat psychoterapeuty wydany przez  The World Council for Psychotherapy oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym – ESTSS General Certificate in Psychotraumatology.

Założycielka Ośrodka Persona. Absolwentka Podyplomowego Studium Terapii Poznawczej, Oxford Cognitive Therapy Centre i CTPB. Ukończyła również czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto odbyła liczne szkolenia z terapii traumy organizowane przez polskie i europejskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym, w tym w zakresie psychoterapii metodą EMDR, czyli przetwarzania traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej. Ukończyła też wiele dodatkowych szkoleń  organizowanych przez Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz warsztaty pracy Gestalt z ciałem i snami (Edinburgh Gestalt Institute, organizowane przez ośrodki Synapsis i Pratir). Odbyła też szkolenie z genogramu jako metody pracy terapeutycznej organizowane przez Intra oraz szkolenie z seksuologii wieku rozwojowego (Wiesław Sokoluk).

Prowadzi psychoterapię indywidualną zaburzeń lękowych, osobowości, depresji, nerwic, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie nadużywano alkoholu, była przemoc lub nadmierna surowość. Pracuje też z osobami po traumie przemocy seksualnej. Zajmuje się również trudnosciami emocjonalnymi dotyczącymi bycia w bliskich relacjach i związkach. 

Prowadziła warsztaty psychologiczne dla studentów SWPS i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmowała się także doradztwem psychologicznym w ramach programu Phare 2001 dla woj. mazowieckiego. Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Hobby – urządzanie ogrodów i wnętrz. Lubi podróże, jazdę samochodem i rowerem. Miłośniczka róż, drewna, kamieni i tańca.

Kontakt: +48 501 102 588, twardzynska@persona-osrodek.com

mgr Lidia Magadzia

mgr Lidia Magadzia

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii nr 17 (przedstawiciela Polski w EAP) oraz europejski certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz wiele szkoleń z zakresu psychoterapii m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ośrodkach Synapsis, Rasztów oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych - DDA, lęki, depresje, zaburzenia odżywiania. Zajmuje się również terapią par. Pracuje z parami borykającymi się z problemami braku satysfakcji czy zdrady. Pomaga rodzinom przeżywającym niepokój z powodu trudnych zachowań dzieci, ich lęków, moczenia. Pracuje też z młodzieżą, zajmuje się problemami wieku adolecsencji. Szczególne miejsce w jej pracy zajmują konflikty rodzinne, międzypokoleniowe, także między dorosłymi dziećmi a ich rodzicami oraz problemy osobiste z tego wynikające. Pomaga w dojściu do równowagi osobom po traumie poaborcyjnej, powypadkowej, stracie bliskiej osoby. Pracuje pod stałą superwizją.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP, polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Prowadziła też warsztaty dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lubi dobre książki, kino, morze i spacery.

Kontakt: +48 603 293 308

mgr Anetta Jeziorska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,  roczne szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CBT, studium opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje). Odbyła roczny staż w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dla Dzieci Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Od kilku lat pracuje w poradni gdzie diagnozuje, wpiera, udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i  rodzicom, prowadzi terapię grupową i indywidualną.

Pracuje zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. 

Zajmuje się psychoedukacją oraz psychoterapią, udziela pomocy psychologicznej (poradnictwo, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, trudności wychowawcze, kryzysy sytuacyjne i relacyjne, doświadczenie choroby dziecka i choroby w rodzinie, doświadczenia urazowe). Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Udziela wsparcia psychologicznego oraz konsultuje osoby, które doświadczają kryzysów emocjonalnych oraz zmagają się z trudnościami osobistymi, chorobą przewlekłą, depresją, lękiem i stresem w życiu codziennym. Ofertę swoją kieruje również do osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje życie, mieć na nie wpływ i odczuwać satysfakcję.

Zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi doświadczającymi kryzysów rozwojowych, zaburzeń wieku dziecięcego i adolescencji, pracuje z rodzicami nad wsparciem procesu wychowawczego i budowaniem prawidłowych relacji z dziećmi.

Prywatnie  żona, mama Olka, Ani i Bartka, lubi zwierzęta, w wolnym czasie czyta, gotuje, jeździ na rowerze i rozmawia z bliskimi. 

KONTAKT: +48 602 153 503anetta.jeziorska@poczta.onet.pl

 

 

mgr Anna Słuszkiewicz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracowała jako psycholog z dziećmi  i młodzieżą w gimnazjum, liceum oraz przy realizacji projektów. Obecnie pracuje jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach swoich obowiązków zajmuje się diagnozą trudności uczniów, udziela wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, prowadzi porady wychowawcze dla rodziców, podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach konfliktów rówieśniczych, prowadzi zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne oraz trening umiejętności społecznych.   

Absolwentka studiów podyplomowych Arteterapia na Akademii Pedagogiki Specjalnej  w Warszawie. Odbyła roczny staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie prowadziła zajęcia arteterapeutyczne dla pacjentów                                                                                                                                     .

Prowadzi konsultacje dla rodziców, udziela wsparcia psychologicznego  dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, szczególnie rodzinom dzieci z zaburzeniami wieku dziecięcego i  adolescencji.  Zajmuje się psychoterapią młodzieży i osób dorosłych przeżywających kryzys emocjonalny i doświadczających trudności w relacjach międzyludzkich. Prowadzi psychoterapię  osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości.

Pracuje zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. 

Prywatnie mama dorastającej córki, z zamiłowania plastyk. Wolny czas lubi spędzać na wsi.

Kontakt: 48 509-953-616, annasluszkiewicz@onet.eu

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

Z końcem czerwca 2014 roku mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska zakończyła długoletnią praktykę w Ośrodku Psychologicznym Persona, ale nadal współpracuje. Obecnie prowadzi  praktykę w Gdyni.

Polecamy potrzebującym pomocy z rejonu Wybrzeża.

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii nr 10 (przedstawiciela Polski w EAP) oraz europejski  certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii afiliowanej przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się między innymi w zakresie techniki psychodramy, Racjonalnej Terapii Zachowania, pracy ze snami w ujęciu Gestalt, diagnozy dzieci molestowanych seksualnie oraz psychoprofilaktyki. Ukończyła szkolenie w zakresie nowoczesnej  psychoterapii integracyjnej metodą EMDR, czyli przetwarzania traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz polskiego (PTBST) i europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików, ofiar przemocy oraz osób z syndromem stresu pourazowego (PTSD). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową , zajmowała się także interwencją kryzysową, organizowaniem i prowadzeniem grup wsparcia dla samotnych matek i ojców oraz poradnictwem i diagnostyką psychologiczną. Pracuje pod stałą superwizją. Od 1999 roku pracownik etatowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W Warszawie oraz w Oddziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie prowadzi ćwiczenia z zakresu psychologii klinicznej, treningi integracyjne i wykłady specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej i dysfunkcji systemu rodzinnego. Lubi dobre kino i literaturę, kocha górskie wycieczki oraz koty. Pomoc ludziom jest jej wielką pasją.

Kontakt: +48 603 395 742, www.pro-anima.pl